علائم هشدار دهنده بیماری های چشمی که نیازمند مراجعه به پزشک میباشید عبارتند از :

 


1- کاهش بينائي نسبت به روز هاي قبل
2– درد چشم و اطراف آن كه با مسكن تجويز شده برطرف نشود 
3 –افزايش قرمزي ،تورم و ترشح چشمها
4-شروع ناگهاني درد بالاي كاسه چشم «ناحيه ابروها» و سردرد مداوم
5- مشاهده هاله رنگي اطراف چراغها
6-ديدن نورهاي درخشان در ميدان بينائي يا نورهاي صاعقه مانند
7 – حركت نقاط سياه رنگ در جهات مختلف در ميدان بينائي